Scoutingrichtlijnen n.a.v. persconferentie 10 juli 2021

De scouting Radboudgroep Amstelveen houdt de berichtgeving over het coronavirus scherp in de gaten en volgt de maatregelen opgesteld door Scouting Nederland. Met deze update willen we de belangrijkste nieuwe regels mededelen. Het complete overzicht van de maatregelen tegen het coronavirus is te vinden op de site van Scouting Nederland.

Opkomsten

 • Voor alle leden zijn fysieke opkomsten mogelijk. Er geldt geen maximum groepsgrootte.
 • Voorafgaand aan de opkomst is er een RIVM gezondheidscheck.
 • Leiding hoeft geen afstand te houden tot bevers en welpen.
 • Explorers van 18 jaar mogen de regels volgen die ook gelden voor de explorers t/m 17 jaar.
 • Bij watersport, zoals zeilen, is afstand houden niet nodig voor jeugdleden. 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter
  afstand, tenzij het niet anders kan.

Kampen en overnachtingen

 • Kampen en overnachtingen zijn toegestaan. Wij volgen het SAMEN OP KAMP IN 2021 protocol (beschikbaar hier).
 • Voorafgaand aan het kamp is er een RIVM gezondheidscheck.
 • Je mag niet mee op kamp als je ziek bent. Pas als je klachtenvrij bent, kun je mee. 
 • Op het kamp doen we activiteiten zoveel mogelijk buiten.
 • Op kamp zijn we samen een Kampbubbel. We houden afstand tot mensen buiten de bubbel.
 • Wij maken goede afspraken over veiligheid en hygiëneregels.

Aanscherping coronamaatregelen per 10 juli 2021

Het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt. Vanaf 10 juli gelden daarom nieuwe maatregelen. Deze maatregelen hebben invloed op de organisatie van kampen, met name voor iedereen van 18 jaar en ouder. 

Voor meer informatie over kamp, overnachtingen en verhuur Scoutinggebouw/-terrein check de vraag- en antwoord pagina van Scotuing Nederland.

Wij wensen iedereen een fijn zommerkamp toe, let een beetje op elkaar en blijf gezond!