Het groepsbestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep.

Ons bestuur bestaat uit een voorzitter (het gezicht van onze groep), een secretaris die zorg draagt voor alle notulen van vergaderingen en daarnaast ook onze contactpersoon is, de stafvoorzitter die zorgt voor de begeleiding van de speltakteams en helpt bij eventuele problemen. Verder zijn er een penningmeester en drie algemene leden die helpen met de financiële, bestuurlijke en organisatorische taken binnen de groep. Tevens heeft onze groep een vertrouwenspersoon. Wij zijn bereikbaar voor voor vragen en suggesties. 

Myrthe – Voorzitter

voorzitter@radboudgroep.nl

Reinoud – Penningmeester

financien@radboudgroep.nl

Hannah – Secretaris 

info@radboudgroep.nl

Joël – Stafvoorzitter 

info@radboudgroep.nl

Olga

Olga – Algemeen bestuurslid 

info@radboudgroep.nl

Robin – Algemeen bestuurslid 

info@radboudgroep.nl

Maciek

Maciek – Algemeen bestuurslid 

info@radboudgroep.nl

Mirjam – Vertrouwenspersoon

 mirjamcampo@gmail.com