Contributie voor het lidmaatschap

Voor de Bevers:  € 43,75 per kwartaal

Voor de Waterwelpen:  € 62,50 per kwartaal

Voor de Zeeverkenners:  € 75,00 per kwartaal

Voor de Watergidsen:  € 75,00 per kwartaal

Voor de Wilde Vaart:  € 70,00 per kwartaal

Voor de Loodsen:  € 40,00 per kwartaal

Bij de Radboudgroep geldt een opzegtermijn van één maand.

Het is bij ons bekend dat veel ouders het moeilijk hebben om alle contributies voor hun kinderen te betalen. De Radboudgroep heeft daarom besloten om de contributie voor 2023 niet te verhogen. De vereniging zit daarom wel met een verlies van bijna € 3.000. Per lid betekent dit dat we circa € 30 te kort komen.

Kunt u wel een hogere contributie betalen? Maak dan € 30 per lid of wat u ook maar kunt missen over aan de Radboudgroep. U kunt dat over maken onder vermelding van ‘extra gift’ op bankrekening NL94 RABO 0302 3302 91 of maak gebruik van onderstaand betaalverzoek.
Dank u wel!

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt tot het eind van het kwartaal, dus het eindigt op 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december. Het lidmaatschap kan opgezegd worden door een mail te sturen naar secretaris@radboudgroep.nl. Houd er wel rekening mee dat er een opzegtermijn is van een maand. Die opzegtermijn is er zodat kinderen op de wachtlijst met ingang van het volgende kwartaal in kunnen stromen. Zo komen ze eerder aan de beurt.