Het Z.I.T. = Het Zeil Instructie Team.

Op deze pagina vind je informatie die je kunt gebruiken voor het leren van CWO Kielboot I/Basis, II/Ervaren en III/Gevorderd. 

De Radboudgroep is een waterscouting. Dat wil zeggen dat er al vanaf de Waterwelpen kinderen met kano’s het water op gaan. Vanaf de Zeeverkenners en Watergidsen wordt er gebruikgemaakt van zeilboten. Om goed te kunnen zeilen heb je ook kennis nodig over het zeilen en daarom heeft de Radboudgroep jaarlijkse instructie-dagen en een geheel instructie weekend.

Bij de Radboudgroep kun je als Watergids, Zeeverkenner en Wilde Vaart drie opeenvolgende CWO diploma’s halen. De informatie hieronder, afkomstig van het CWO Handboek, geeft een korte uitleg wat de verschillende CWO diploma’s inhouden.

CWO Diploma's

“De term CWO wordt gebruikt voor de diplomalijn van de Commissie Watersport Opleidingen van de KNWV en de ANWB. Deze diplomalijn wordt sinds een paar jaar ook door Scouting Nederland gehanteerd om de op een scoutinggroep behaalde zeilerkenning gangbaarder te laten zijn. Hieronder vind je een omschrijving van de verschillende diploma’s.

Kielboot I/Basis

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Dit wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

Kielboot II/Ervaren

Cursisten die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij de basis cursus, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

Kielboot III/Gevorderd

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.

De diplomahandboeken

In de diplomahandboeken vind je de discipline-afhankelijke bepalingen en afspraken, alsmede de diploma-eisen.